Itsenäinen yhdistys

Maaliskuun vuosikokouksessa päätettiin, että Piuhan kyläyhdistys ry irrottautuu Suomen Omakotiliitosta vuoden 2018 alusta lähtien. Kokouksen mielestä jäsenmaksu on kasvanut kohtuuttoman suureksi verrattuna sen tuomiin etuihin. Palataan siis siihen, missä oltiin ennen vanhaan. Pienet piirit, alhainen jäsenmaksu, ei valtakunnallisia etuja, ei lehteä, ei jäsenkorttia – eikä karhuja.

Entä ne vanhat edut ja se lehti
Jos haluat edelleen osalliseksi Omakotiliiton palveluista, voit liittyä lisäksi Varsinais-Suomen Omakotiyhdistykseen. Se käy helposti, sillä sieltä lähetetään alkuvuodesta kaikille Kyyn vanhoille jäsenille jäsenliittymislappu. Jos liityt, edut pysyvät

Vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olemaan 8 e / talous.
Sillä tuet oman kylän virkistystoimintaa ja varmistat mahtavat uudenvuoden paukut. Liity jäseneksi tästä

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 15.3.2023 klo 18.00 Kokouspaikkana on Piuhan Maja Johtokuntaan tarvitaan lisää ihmisiä! Uudet tuulet puhaltamaan, kiitos! Kaikki Piuhan alueen asukkaat ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen sekä talkoisiin, tapahtumiin ja retkiin riippumatta siitä, ovatko he jäseniä vai eivät. Tervetuloa vuosikokoukseen!

Historiaa

VAROITUS! TÄMÄ KIRJOITELMA SAATTAA SISÄLTÄÄ PIENIÄ MÄÄRIÄ ASIAVIRHEITÄ!

Jos haluat korjata virheitä tai kertoa lisää yhdistyksen ja Piuhan majan alkuvaiheista, ota yhteyttä Arja Nielseniin 040 416 2740.

 

PIUHAN KYLÄYHDISTYS RY:N ALKUVAIHEITA

Piuhalle muutti 70-luvulla paljon nuoria perheitä, taloja rakennettiin ja asukasluku kasvoi. Lapsille ja varsinkin nuorisolle kaivattiin toimintaa ja turvallinen paikka, jossa kokoontua. Paikalliset asukkaat hankkivat henkilökohtaisilla varoillaan ja pystyttivät talkootyönä Piuhan majan nuorten kokoontumispaikaksi. Maskun kunta lunasti majan omistukseensa, ja sieltä sai varata vuoroja nuorisoiltoja ja muuta toimintaa varten.

Piuhan asukkaat katsoivat tarpeelliseksi perustaa yhdistyksen, joka hoitaisi kyläläisten yhteisiä asioita kunnan kanssa, ja järjestäisi virkistys- ja huvitilaisuuksia sekä urheilutoimintaa.

Pöytäkirjoista ja toimintakertomuksesta poimittua:

Piuhan kyläyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 29.4.1979 Piuhan majalla. Läsnä oli 40 kyläläistä. Puhetta johti Veikko Rouvali, ja pöytäkirjaa piti Saara Hörkkö.

Nimeksi päätettiin valita kyläyhdistys eikä omakotiyhdistys, koska Piuhalla oli muutakin kuin omakotiasutusta, eikä haluttu sulkea ketään yhdistyksen ulkopuolelle.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hörkkö. Lisäksi valittiin kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä toimikuntaan (johtokuntaan), jonka tehtäväksi annettiin laatia säännöt ja valmistella yleinen kokous. Lisäksi valittiin naistoimikunta, johon kuului 15 naista. Piuhan majan nuorisoiltojen valvojiksi valittiin neljä henkilöä.

Yhdistys rekisteröitiin. Naistoimikunta suoritti jäsenhankintaa, ja jäseniä saatiin 162. Jäsenmaksu oli 10 mk aikuisilta ja 2 mk 12-18 vuotiailta.

 

Ensimmäisen vuoden toimintaa:

Kyläläisille tehdyn kyselyn perusteella anottiin kunnanhallitukselta vesijohto- ja viemäriverkoston parantamista, koska käytettävissä oleva vesi oli useimmissa paikoissa ruosteista ja pahanhajuista.

Anottiin ja saatiin Turun tie- ja vesirakennuspiiriltä kylän läpi kulkevalle tieosuudelle 60 km/h nopeusrajoitus. Siihen saakka rajoitus oli ollut 80 km/h.

Lisäksi:

  • Hankittiin jäsenille polttoaineiden yhteishankintasopimus kahden öljy-yhtiön kanssa.
  • Hankittiin ja pystytettiin ilmoitustaulut kylälle Turun tie- ja vesirakennuspiirin suostumuksella.
  • Perustettiin alajaostoksi Argos-club kylän 13-25-vuotiaille nuorille, ja hankittiin majalle stereolaitteet ja kunnon kaiuttimet. Valvottuja nuorisoiltoja oli kerran viikossa.
  • Viimeisteltiin kuntorata ja asennettiin sinne kuntotaulut.
  • Järjestettiin lentopalloharjoituksia ja puulaakiotteluita, ja majalla oli viikoittaisia voimisteluiltoja.
  • Osallistuttiin kunnan ympäristönsiivoustempaukseen siivoamalla Vanhan Raumantien (nyk. Piuhantie) tienvierustat kylän alueella.
  • Naistoimikunta osallistui menestyksellisesti Maskun Päivän myyjäisiin.
  • Järjestettiin yhdessä Piuhan Jolkkujen kanssa Motelli Valtatie 1:ssä Paimiossa pikkujoulujuhla, joka alkoi lounaalla ja sisälsi saunomista, uintia, pikkujouluillallisen sekä yöpymisen. Juhlaan osallistui 40 henkilöä.